Adatkezelési tájékoztató

 

 

a https://www.medence01.hu

 weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

 

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a medence01.hu  (a továbbiakban: Honlap) kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (röviden GDPR) alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

1.   A kezelt adatok köre

 

Technikai adatok:

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a felhasználás vagy a regisztráció során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.
A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Honlapunkon a katalógusküldés igényléséhez, illetve az ártájékoztató kiküldéséhez a Felhasználó  a következő személyes adatokat adhatja meg:
név,
cím
e-mail cím, telefonszám

A különböző akciókhoz az adatok körét a 4.fejezetben találja.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználó által megadott e-mail címre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket,  valamint a felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A felhasználó a hírlevélről a kiküldött e-mail alján a “Leiratkozás” gomb megnyomásával tud leiratkozni.

A kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása.

 

2.   Adatkezelő

 

Az adatok kezelője a Meridián ’90 Kft.
Székhely/postázási cím: 2000 Szentendre, Ady Endre út 58/A
Adószám:12070660-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-125269 
Elérhetősége: info@meridian90.hu Tel.: +36 20 9792597, vagy a weboldalon keresztül
Weboldal megnevezése, címe: https://medence01.hu/
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége

3.   Tárhelyszolgáltató

 

A medence01.hu weboldal a
WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. szerverein működik
Cím: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.,
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-949386
Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Az adatok biztonsága érdekében napi biztonsági mentés készül.

A weboldal Comodo SSL biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.

4.   Az adatkezelés célja szerinti személyes adatok

 

Katalógusigénylés

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt, a postacím a katalógus kiküldéséhez. A feliratkozó telefonszámának megadása nem kötelező, amennyiben mégis, akkor kapcsolattartásra szolgál.

Személyes adat

Miért szükséges?

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Név

A felhasználó azonosításához

A felhasználó jóváhagyása

Visszavonásig 

E-mail cím

 A felhasználó azonosításához  A felhasználó jóváhagyása  Visszavonásig
Postacím  A katalógus postázásához   A felhasználó jóváhagyása  Visszavonásig
Telefonszám Kapcsolattartáshoz A felhasználó jóváhagyása Visszavonásig

 Az adatok tárolásának módja: elektronikus.

A katalógus kiküldését követően az adatkezelést az adatkezelő a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig folytatja, de legkésőbb 3 év múlva törli az adatokat.

Az adatkezelés jogalapja a katalógus kiküldésétől kezdve az adatkezelő jogos érdeke. Az adatokat kapcsolattartáson keresztül direkt marketing célra használja.

 Ártájékoztató igénylése

Személyes adat

Miért szükséges?

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Név

A felhasználó megszólításához

A felhasználó jóváhagyása

Visszavonásig

E-mail cím

A felhasználó azonosításához

A felhasználó jóváhagyása

Visszavonásig 

Irányítószám, település

 A felhasználó azonosításához  A felhasználó jóváhagyása  Visszavonásig
Telefonszám Kapcsolattartáshoz  A felhasználó jóváhagyása  Visszavonásig

Név és e-mail cím az ártájékoztató kiküldéséhez és a Felhasználó helyes megszólításához szükséges.

Az ártájékoztató kiküldését követően az adatkezelést az adatkezelő a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig folytatja, de legkésőbb 3 év múlva törli az adatokat.

Az adatkezelés jogalapja a tájékoztató kiküldésétől kezdve az adatkezelő jogos érdeke. Az adatokat kapcsolattartáson keresztül direkt marketing célra használja.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztráló bármelyik kapcsolattartási elérhetőségünkön keresztül módosítani, töröltetni tudja. Adatainak törlési igényét 3 munkanapon belül teljesítjük.

Felhasználók kifejezett hozzájárulása alapján e-mail címükre évi 3-4 alkalommal  új termékeinkről, akcióinkról, a medenceépítés aktualitásairól hírlevelet küldünk. a hírlevelek alján lévő LEIRATKOZOM gomb segítségével azonnal le lehet iratkozni.

Fenti adatok kezeléséhez adatfeldolgozó partnereket segítségét vesszük igénybe:

5.   Az adatfeldolgozók köre

 

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek kizárólag az alábbi okokból adhatóak ki:

 

Honlapszerkesztő partnerünk elérhetősége: szripio[kukac]gmail.com
Hozzáférés személyes adatokhoz: A honlapon tárolt valamennyi személyes adat.  

E-mail hírleveleinket a Webgalamb hírlevélküldő szoftverrel küldjük ki.
A Webgalamb tulajdonosa az E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-046975
Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. Telefon: 06 30 5551100
E-mail: info[kukac] webgalamb.hu 
Adatvédelmi tájékoztató 

Személyes adatokat a Meridián ’90 Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt esetben adja át az arra jogosult hatóságok részére.

 

6.   Fogalommeghatározások

 

 

       a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete;

 

       adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

       adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

       személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

       adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

       az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

       adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

       címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

       harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

   

7.   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 

 

8.   Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 

       AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

       2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

       A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

 

       A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

       2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

       2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.